Reklamacja

W celu złożenia żądania zaprzestania przetwarzania danych i dalszego udziału w Usłudze należy wykonąc jedną z poniżdszych czynności: